De toekomst van onze partij: we gooien de luiken open

Wij zijn een partij voor iedereen die onze liberale idealen deelt. De basis van een politieke partij is een groep mensen die samen bedenkt hoe ze het land nog beter kunnen maken. De VVD moet een verzamelplaats worden voor alle liberaal denkenden in Nederland. Lid of niet-lid. Dat is de basis van de nieuwe plannen voor de toekomst van de VVD.

 

Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo gaan we de bijeenkomsten die op alle niveaus in de partij georganiseerd worden omvormen tot thematische netwerken. Er komen flitscongressen, internetcommunities en de nadruk komt nog meer te liggen op sociale media. Iedere liberaal denkende is van harte welkom om mee te praten en mee te doen.

Hiervoor is ook een andere structuur nodig. Afdelingen moeten om dit te kunnen dragen wel wat volume hebben. Afdelingen met minder dan tweehonderd leden gaan op in samenwerkingverbanden met andere gemeenten en worden lokale netwerken. De zeventien regiobesturen die we Kamercentrales noemen worden samengevoegd tot zeven VVD-regio’s. De voorzitters van deze regio’s vormen samen met het afgeslankte Hoofdbestuur een landelijk bestuursoverleg.

In de komende weken is er door heel Nederland een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar partijvoorzitter Henry Keizer uitleg geeft over de plannen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD op 28 november in Rotterdam zullen de plannen ook uitgebreid besproken worden.

Deze en andere plannen staan in het voorstel van het Hoofdbestuur voor de Toekomst van de VVD. Klik hier om de plannen te bekijken.

Het najaarscongres staat in het teken van de nieuwe plannen voor de toekomst van de partij. Het programma en alle voorstellen treft u hier.