VVD Europarlementariër Carline Nagtegaal vraagt Europese aandacht voor fileleed A28

Het fileleed op de A28 heeft nu ook de aandacht van het Europees Parlement. VVD-Europarlementariër Caroline Nagtegaal stelt schriftelijke vragen over de dichtslibbende snelweg, naar aanleiding van berichtgeving in de Stentor. Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat de files op Overijsselse snelwegen afgelopen jaar met 53 procent groeiden.

Nagtegaal haakt met haar vragen aan bij Transport en Logistiek Nederland, dat wijst op het groeiende belang van de snelweg doordat de Duitse E233 wordt verbreed. Als gevolg daarvan wordt voor het vrachtverkeer vanaf Hoogeveen de route richting Noord-Europa beter en zal het belang van de A28 toenemen als onderdeel van een Europese corridor. 

Onmisbaar

Waar TLN becijferde dat het vrachtvervoer in Nederland jaarlijks 1,3 miljard schade lijdt door filevorming, heeft ook de Europese Commissie deze problematiek al onderkend, geeft Nagtegaal aan. ,,De Commissie onderschrijft dat de overbelasting van het Europese wegennet Europa elk jaar ongeveer 1 procent van zijn bruto binnenlands product kost en dat deze belasting van het wegennet toeneemt’’, schrijft Nagtegaal. ,,Bovendien onderschrijft de Commissie dat vervoer onmisbaar is voor de rest van de economie.’’

Voorkomen

Ze wil weten of de Europese Commissie bereid is om in samenwerking met Nederland concreet met oplossingen te komen om het dichtslibben van de A28 te voorkomen. Vanuit Nagtegaals partij werden ook al schriftelijk vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Overijssel en B en W van Zwolle. Daarin werd gepleit voor het aanboren van Europese financieringen. Nagtegaal vraagt de Europese Commissie of die bereid is te investeren in de A28, als belangrijke Europese poort naar Noord-Europa? Dat zou passen in aanpak van overbelasting van het Europese wegennet, geeft ze aan.