10 koopzondagen voor elke kern en supermarkten mogen op zondag open

Gisteravond is er met een ruime meerderheid van stemmen een vernieuwde en historische verruiming van de winkeltijden verordening aangenomen voor de gemeente Hardenberg. Daar zijn wij erg content mee. Hieronder kunt u lezen hoe we dat hebben verwoord in de raadsvergadering gisteravond.

De VVD fractie is blij dat de evaluatie inzake de pilot zondag openstelling naar voren is gehaald. De uitkomsten naar aanleiding van de enquête, de gesprekken van de wethouder met de inwoners en stakeholders en onze eigen gesprekken met diverse ondernemers en consumenten lijken in grote lijnen overeen te komen.

Voorafgaand aan de pilot heeft de VVD fractie door middel van een amendement aangegeven dat gelijke behandeling van de kernen noodzakelijk is voor een goede test. Alleen de kernen Dedemsvaart en Hardenberg in de pilot laten meedraaien heeft naar onze mening tekort gedaan aan een rechtvaardige behandeling van de kernen binnen onze gemeente. Uiteindelijk is hier gedeeltelijk aan tegemoet gekomen door 23 en 30 december toe te staan dat de supermarkten in alle kernen open mochten gaan. Omdat de kernen buiten de test zijn gehouden, en nu ineens bij de besluitvorming wel volledig worden meegenomen, ontstaat in de kernen en in het bijzonder in Gramsbergen en Bergentheim weer enig gevoel meegenomen te worden in de belangen van de grote kernen Hardenberg en Dedemsvaart. Een gemiste kans.

De 3 koopzondagen voor alle winkels in de kernen Dedemsvaart en Hardenberg zijn succesvol geweest. Dat het aantal zondagopenstellingen nu wordt verhoogd naar 10, is wat ons betreft een vooruitgang.

Dat neemt niet weg dat naar onze liberale  mening het zo zou moeten zijn dat ondernemers zelf mogen besluiten wanneer zij open willen gaan. Zij weten zelf het best wat de consument vraagt en nodig heeft en kunnen daarop naar eigen inzicht en ondernemerschap hun bedrijf uitvoeren. Wij denken dat ruimte voor ondernemerschap en eigen invulling ook zorgt voor zelf regulering binnen het normen en waarden complex, en ook geloofsovertuiging, van een ieder. Niemand wordt gedwongen om op zondag te werken of te kopen.  De huidige winkeltijdenwet staat het toe om vanaf ’s ochtends 06.00 uur tot ’s avonds 22.00 uur te ondernemen. Deze mogelijkheid wordt ook lang niet volledig benut. Met ruimte voor ondernemerschap ontstaat ruimte voor eigen inzichten maar ook respect voor de uitgangspositie van een ander en daarmee houden we rekening in onze gemeente. Vrijheid verdient meer respect dan beperking.

De ingediende amendementen voorzien alsnog in een beperking voor ondernemers en het winkelend publiek, maar wij vinden dat de verruiming binnen deze gemeentelijke kaders voor nu een hele verbetering en daarmee voldoende is. Wij hopen dat er in de toekomst nog meer ruimte wordt geboden. Samengevat zijn wij zeer content met de gelijkheid  van behandeling van alle kernen en zullen wij instemmen met de ingediende amendementen.