'Nee' tegen de begroting.

De komende 4 jaar is er onder aan de streep een verlies begroot. Komend jaar bijna 6 miljoen, 2020 bijna 2 miljoen, 2021 2 miljoen en in 2022 anderhalf miljoen tekort. Zo bereiken we dan de grens van het weerstandsvermogen (de ondergrens om de risico's op te vangen). Dit houdt in dat er geen ruimte is voor extra investeringen in een tijd die daar wel om vraagt.

De VVD staat vóór een zorgvuldig beheer van de gemeentegelden. De plannen van het huidige college zijn in hoofdlijn nog niet zo raar op een paar uitzonderingen na en zouden onze instemming hebben kunnen krijgen bij een sluitende begroting. 

Waar wij ons zorgen over maken is de invulling van de budgetten en de mate waarin rekening wordt gehouden met risico’s.

Wij wensen ruimte, ook in onze begroting. Ruimte om plannen waar te maken op een goede manier en financiële ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen. Met die ruimte wordt te weinig rekening gehouden en dat vinden wij onzorgvuldig en de VVD wil ook absoluut geen verhoging van gemeentelijke heffingen en belastingen. We zitten al ver boven het landelijke gemiddelde! 

Gisteravond hebben we dan ook het enige goede gedaan: Tegen de begroting voor 2019 stemmen.