VVD valt buiten de boot voor coalitiebesprekingen

De informateur stuurde sterk aan op 4 partijen. Dus doorgaan met de oude coalitie CDA, CU, PvdA aangevuld met VVD of OpKoers. Wij hebben aangegeven dat hier onze voorkeur zeker niet naar uitgaat. Omdat de PvdA jaren achtereen heeft verloren, inmiddels van 8 naar 3 zetels is teruggezakt en wij inhoudelijk heel  ver van de PvdA verwijderd zijn. Wat trouwens niet wegneemt dat wij blij zijn dat Gitta Luiten waarschijnlijk wethouder wordt, zij zal ervaring aan boord van dit jonge college brengen. Dat kunnen ze goed gebruiken. Daarbij vinden wij een coalitie van 25 zetels extreem groot, dat houdt in dat er nog 8 zetels voor de oppositie over zijn. Wij denken dat meer evenwicht tussen coalitie en oppositie het college zou hebben kunnen uitdagen tot nieuwe stappen en moderne inzichten om daarmee de gemeente Hardenberg verder te brengen.

De punten die mogelijk niet verenigbaar zijn, betreffen PvdA punten. Zoals aangegeven verschilt ons programma en onze ideologie structureel van dat van de PvdA. Daarin zijn we principieel en consistent: wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Zo hebben we de kiezer duidelijk aangegeven dat wij staan voor een krachtige, maar compacte overheid, voor ondernemersruimte ook in de landbouw (eerder minder dan meer regels), voor gratis parkeren in de hele gemeente en zijn wij tegen verdere plaatsing van windmolens.

Kennelijk zijn de keuzes al voor de verkiezingen gemaakt en wordt OpKoers.Nu nu toegevoegd om het verlies van CU en PvdA te dekken.

Mochten de onderhandelingen vastlopen, dan is de VVD bereid om weer aan tafel te komen. En anders zal de VVD haar rol in de oppositie met verve vervullen.