Right to challange

Wat kunt u doen? Meer dan u denkt!

© s. hanssen

Denkt u wel eens: ‘Wat een slecht plan van de gemeente! Dat kan beter!’

In steeds meer gemeenten is het mogelijk om in actie te komen en het plan van de gemeente uit te dagen. Dit 'Right to Challenge', oftewel het recht om uit te dagen, is een recht dat al door bijna 60 gemeenten is ingevoerd.

 

VVD Hardenberg omarmt dit plan en wil ook u deze ruimte geven.

Ons programma richt zich er voornamelijk op dat de gemeente Hardenberg zich bezighoudt met haar kerntaken. Zo kunnen we ruimte maken voor initiatieven en beleid vanuit onze samenleving, zodat het in onze mooie gemeente ook in de toekomst goed wonen en leven is.

 

VVD Hardenberg daagt u uit!

Dat betekent dat u als inwoner of lokale vereniging een ‘Right to Challenge’ hebt om een alternatief voorstel in te dienen voor de uitvoering van een collectieve voorziening in uw directe omgeving.

Dit kan voor allerlei voorzieningen. Het kan bijvoorbeeld gaan om zaken als het onderhoud van een park, het beheer van speel- en sportvelden, de aanleg van een voorziening in uw wijk of andere maatschappelijke voorzieningen.

Met dit recht kunnen inwoners de gemeente uitdagen taken aan hen over te dragen als zij deze beter, efficiënter of socialer kunnen; U krijgt de mogelijkheid om daadwerkelijk uw idee uit te gaan voeren!

Daarom vinden wij dit "recht om uit te dagen", om zelf in actie te kunnen komen om met uw plan de gemeente uit te dagen bijzonder passend. #kiesvoordoen