Gehele gemeenteraad steunt plan nieuwe Multifunctionele Accomodatie de Krim.

Afgelopen dinsdag zijn er extra middelen vrijgemaakt door de gemeenteraad om de vrijwilligers in De Krim te ondersteunen bij de ontwikkeling van een nieuwe Multifunctionele Accommodatie .

Het is goed om samen op te trekken ook al merk je dat de Hardenbergse gemeenteraad het nog wat ongemakkelijk vindt om dat te doen. Jammer want natuurlijk moet er goed inhoudelijk debat zijn over dingen waar je het niet over eens bent om tot een beslissing te komen, maar als je het samen zo volstrekt eens bent, dan mag daarvan ook best blijken. Dit Krimse plan heeft zoveel kracht en inbreng vanuit de gemeenschap dat het de leefbaarheid van De Krim nu en in de toekomst goed doet, en dan moet je er als raad alles aan doen om het mogelijk te maken in het gezamenlijke besef dat de gemeenteraad niets weggeeft, maar dat De Krim het MFA verdient!

Wij realiseren ons dat het echt werk nu gaat beginnen in de Krim en wensen alle betrokkenen daarbij heel veel succes.