Schriftelijke vraag VVD Hardenberg inzake kruising Moerheimstraat/ Mien Ruyslaan

Op 28 december 2017 vond er op de kruising Moerheimstraat/ Mien Ruyslaan in Dedemsvaart een aanrijding plaats. Beide auto’s waren zwaar beschadigd en de brugleuning is ontzet. Los van het feit over de oorzaak van dit specifieke verkeersongeluk, lijkt deze kruising maandelijks het toneel te zijn van  een verkeersongeluk.  Recent nog een ongeluk waarbij één van de botsende auto’s net niet te water raakte.

Ondanks alle waarschuwingsborden en signalen blijkt deze kruising niet veilig te zijn. De angst voor ongelukken met zwaar lichamelijk letsel ( of erger) wordt steeds groter.

Deze kruising wordt erg intensief bereden in verband met de verbinding Dedemsvaart-Zuid naar elders en ook de verkeersbewegingen oost-west v.v. De kruising is onoverzichtelijk niet alleen door bebouwing maar ook doordat er verschillende lijnen door en langs elkaar lopen. Het is een kruising, een kanaal, een brug en ventweg aan de  zuid-kant: het is juist dit totaal-plaatje dat een onrustig beeld oproept.

Bij het Plaatselijk Belang Dedemsvaart staat deze kruising hoog op de “actielijst” en is al jaren onderwerp van gesprek.

 

Vraag:

1.       Bent u op de hoogte van de recente aanrijdingen?

2.      Wilt u ons, bij de beantwoording, een overzicht geven van de aanrijdingen en de oorzaken daarvan, van de laatste drie jaar?

3.       Wilt u op korte termijn met het Plaatselijk Belang Dedemsvaart en politie in overleg welke maatregelen op korte – en op lange termijn noodzakelijk zijn om het aantal ongelukken op deze kruising te verminderen? Zo nee, waarom niet?

4.      Wilt u ons op de hoogte brengen van de resultaten van het hierboven aangegeven overleg en binnen welke termijn en welke maatregelen  u eventueel  gaat nemen?