Gaswinningsplan van de NAM

Het bericht in de Stentor over de gaswinning in Hardenberg heeft de nodige impact gehad. Niemand wist er iets van en dus kwam het bericht als een grote verrassing bij zowel het gemeentebestuur als ook bij de gemeenteraad. Vaak blijft vervolgens onzichtbaar wat er dan op gemeentelijk niveau gebeurt. Als VVD fractie vinden wij het goed om te ervaren dat er in onze gemeente bij belangrijke zaken die ons allemaal aangaan, gezamenlijk wordt opgetrokken. Vandaag is er dan ook contact geweest tussen College, alle gemeenteraadsfracties, de fracties van de provinciale staten en ook met de NAM.  Vervolgstappen worden voorbereid in de raad met alle fracties en in overleg met alle betrokken fracties in de provinciale staten. De veiligheid van onze inwoners is voor ons allen belangrijk.

De NAM, SodM, Provincie, College en gemeenteraad hebben een gezamenlijke bijeenkomst gehad in Hardenberg waarin alles is toegelicht. De inwoners worden ook betrokken in de procedure. Kijk voor de laatste informatie op www.hardenberg.nl/gaswinning