Grootste knelpunten tussen Zwolle en Hardenberg opgelost

Afgelopen woensdag hebben Provinciale Staten besloten tot verbetering van een aantal belangrijke wegen in het Vechtdal. VVD-Statenlid Regien Courtz verwacht dat de Staten het er nog vaker over zullen hebben, maar hoopt dat het dan over de voortgang van de uitvoering zal gaan: ‘Er wordt al veel te lang gesproken en te weinig gedaan. Met het genomen besluit gaat de schop in 2018 de grond in. Dat is goed nieuws.’

 De VVD is op dit moment dan ook tevreden met het totaalpakket: ‘Deze variant is de politiek haalbaar en kan nu ook uitgevoerd kan worden. Het heeft geen zin om te blijven hangen in wat niet kan. We kunnen de grootste knelpunten nu oplossen. We zijn blij met de oplossing voor de Knoop A28 bij Zwolle bij het spoor tussen Zwolle en Dalfsen en het feit dat de onderdoorgang bij Balkbrug er gaat komen. Verder worden de verkeerslichten op de wegen “tovergroen” uitgevoerd; ze worden zo afgesteld dat het vrachtverkeer soepel kan doorrijden. Net als de dubbele opstelstroken komen zij de doorstroming en verkeersveiligheid ten goede.’

Bovenop het voorliggende voorstel, heeft de  VVD een amendement mee ingediend, om maatregelen toe te voegen gericht op de situatie rond Varsen: ‘Voor ons is het belangrijk dat hier gewoon doorgereden kan worden. Aanvullend gaan we kijken naar de veiligheid en leefbaarheid. Veel scholieren maken gebruik van deze route, het is belangrijk dat zij hier veilig kunnen fietsen.’

De N377 is daarbij niet uit het oog verloren: ‘De afgelopen maanden heb ik veel met aanwonenden en gebruikers van die weg gesproken. Hoeveel van hun wensen we kunnen waarmaken, is afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding. Die houden we dan ook scherp in de gaten.’

Hoewel niet alles wat de VVD wil op voldoende steun kan rekenen, is Courtz’ conclusie positief: ‘Met het pakket aan maatregelen worden de grootste knelpunten tussen Zwolle en Hardenberg op korte termijn opgelost. Er is de afgelopen jaren door gemeenten en ondernemers - bijvoorbeeld op Hessenpoort - fors geïnvesteerd, in de verwachting dat de bereikbaarheid wordt verbeterd. De economie trekt aan, de verkeersbewegingen nemen toe, het is tijd om te handelen. Wij moeten, als Provincie, nu ook over de brug komen. Met het aangenomen voorstel gaan we dat ook daadwerkelijk doen, met de volhartige steun van de VVD.’