VVD Regio Oost vormt nieuw bestuur

De kamercentrales van de VVD in Overijssel  en van de VVD in Gelderland worden samengevoegd tot VVD Regio Oost. Op 19 maart a.s. vindt de eerste algemene ledenvergadering van de VVD Regio Oost plaats, waarbij een nieuw bestuur gekozen zal worden. De KC's van Overijssel en Gelderland hebben de volgende kandidaten voorgedragen:

Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Talentmanagement en opleidingen:
PR en campagne:
Algemeen bestuurslid:

Peter Snijders (Overijssel)

Bart Omlo (Gelderland)

Frans van Duikeren (Gelderland)

Jan-Martin van Rees (Overijssel)

Tineke van Elst (Gelderland)

Monique Zuidwijk (Gelderland)

Nico Middelbos (Overijssel)

Meer informatie over de algemene ledenvergadering van de VVD Regio Oost volgt later.